Kategorie
Linux Ubuntu

Dovecot: Inotify instance limit for user exceeded, disabling – erro

Jeśli w pliku mail.log pojawiają nam się ostrzeżenia: Warning: Inotify instance limit for user xxxx (UID vmail) exceeded, disabling. Increase /proc/sys/fs/inotify/max_user_instances należy zwiększyć wartość parametru max_user_instances.

Wyświetlenie aktualnie używanych parametrów:

root@server:/# sysctl -a | grep inotyfi.max

Zmiana wartości domyślnej. Edytujemy plik /etc/sysctl.conf:

root@server:/# vim /etc/sysctl.conf

i dodajemy na jego końcu poniższą linię, ustawiając wartość parametru odpowiednio do potrzeb:

fs.inotify.max_user_watches=10000

Uruchamiamy demona sysctl:

root@server:/# sysctl -p