Kategorie
Linux Ubuntu

Linux grep display file name

Jeśli chcemy wyświetlić w linuxie nazwy plików zawierających określone słowa wystarczy w konsoli wpisać poniższe polecenie:

root@server:/# grep -l "szukany tekst"

Pliki zawierające linie zaczynające się od tabulatora i zawierające „szukany tekst” wyświetlimy wpisując:

root@server:/# grep -l $'^\tszukany tekst'

Pliki nie zawierające linii zaczynających się od tabulatora i frazy „szukany tekst„:

root@server:/# grep -L $'^\tszukany tekst'