Kategorie
Apache2 Linux Ubuntu PHP

Instalacja PEAR-PHP w Ubuntu

Instalacja PEAR-PHP:

root@server:# apt-get install php-pear

Listę wszystkich programów dostępnych bezpośrednio z repozytoriów PEAR można wyświetlić wydając polecenie:

root@server:# pear remote-list

Instalacja pakietu z repozytoriów PEAR:

root@server:# pear install nazwa_pakietu