Kategorie
Apache2 Linux Ubuntu PHP

Instalacja modułów PHP w Ubuntu

Aby dograć dodatkowe moduły do PHP należy zainstalować odpowiednią paczkę z modułem:

root@server:# apt-get install php5-cgi

przykładowa lista modułów:

php5-exactimage – fast image manipulation library (PHP bindings)
php5-ffmpeg – audio and video support via ffmpeg for php5
php5-lasso – Library for Liberty Alliance and SAML protocols – PHP 5 bindings
php5-mapscript – php5-cgi module for MapServer
php5-ming – Ming module for php 5
php5-uuid – OSSP uuid module for php 5
php5-auth-pam – A PHP5 extension for PAM authentication
php5-geoip – GeoIP module for php5
php5-idn – PHP API for the IDNA library
php5-imagick – ImageMagick module for php5
php5-memcache – memcache extension module for PHP 5
php5-memcached – memcached extension module for PHP 5
php5-ps – ps module for PHP 5
php5-radius – PECL radius module for PHP 5
php5-sasl – Cyrus SASL extension for PHP 5
php5-suhosin – advanced protection module for php5
php5-svn – PHP Bindings for the Subversion Revision control system
php5-tokyo-tyrant – PHP interface to Tokyo Cabinet’s network interface, Tokyo Tyrant
php5-cgi – server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
php5-curl – CURL module for php5
php5-dbg – Debug symbols for PHP5
php5-dev – Files for PHP5 module development
php5-enchant – Enchant module for php5
php5-gmp – GMP module for php5
php5-imap – IMAP module for php5
php5-interbase – interbase/firebird module for php5
php5-intl – internationalisation module for php5
php5-ldap – LDAP module for php5
php5-mcrypt – MCrypt module for php5
php5-odbc – ODBC module for php5
php5-pgsql – PostgreSQL module for php5
php5-pspell – pspell module for php5
php5-recode – recode module for php5
php5-snmp – SNMP module for php5
php5-sqlite – SQLite module for php5
php5-sybase – Sybase / MS SQL Server module for php5
php5-tidy – tidy module for php5
php5-xmlrpc – XML-RPC module for php5
php5-xsl – XSL module for php5
php5-librdf – PHP5 language bindings for the Redland RDF library
php5-remctl – PECL module for Kerberos-authenticated command execution
php5-xcache – Fast, stable PHP opcode cacher
php5-xdebug – Xdebug Module for PHP 5
php5-adodb – Rozszerzenie optymalizujące bibliotekę abstrakcji bazy ADOdb
php5-cli – Interpreter wiersza poleceń języka skryptowego php5
php5-common – Pliki wspólne pakietów zbudowanych ze źródeł php5
php5-gd – Moduł GD do php5
php5-mysql – Moduł MySQL do PHP5

Następnie w /etc/php5/cgi/php.ini odkomentować linie z określonym modułem np.

extension=mysql.so