Kategorie
PHP

PHP5 curl – instalacja biblioteki

Instalacja biblioteki curl w linuxie:

root@server: apt-get install php5-curl

lub

root@server: apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl

na zakończenie:

root@server: service apache2 restart

powinno działać.