Kategorie
PHP

Skrócona instrukcja warunkowa if w PHP

Znaczne przyspieszenie w pisaniu kodu w PHP możemy uzyskać wykorzystując sukcesywnie wprowadzane w nowych jego wersja skrótowe zapisy komend. Jednym z nich jest możliwość stosowania krótszego zapisu instrukcji warunkowej if. echo (empty($test) ? ‚Zmienna $test jest pusta.’ : ‚Zmienna $test ma wartość:’ . $test); lub od wersji PHP 7: echo $test ?? ‚Zmienna $test jest […]