Kategorie
Linux Ubuntu VIM

Vim – porównanie dwóch otwartych plików

W vim’ie istnieje możliwość porównania dwóch otwartych plików w widoku podzielonym na okna. W tym celu wystarczy wydać poniższą komendę w obu oknach.

:diffthis

Vim w czytelny sposób zaznaczy nam różnice pomiędzy oboma plikami.

Wyjście z trybu porównania wykonamy poprzez wydanie komendy:

:difftoff