Kategorie
Linux Ubuntu VIM

Kolory w Vim’ie

W celu zmiany koloru komentarzy na zielony w VIM’ie edytujemy plik /usr/share/vim/vim73/colors/peachpuff.vim i zmieniamy linię zaczynającą się od hi Comment na poniższą

hi Comment term=bold ctermfg=green guifg=#406090

Teraz komentarze będą koloru zielonego i będą bardziej czytelne.

Zmiana domyślnego edytora między innymi dla mc jest możliwa poprzez wydanie komendy:

update-alternatives --config editor

Zmianę domyślnego edytora dla użytkownika możemy wykonać również poprzez  edycję poniższego pliku:

vim /home/administrator/.selected_editor

i zmianę linii SELECTED_EDITOR=”/usr/bin/vim.nox” na:

SELECTED_EDITOR="/usr/bin/vim"

To samo możemy zrobić dla konta root zmieniając powyższy wpis w pliku /root/.selected_editor na poniższy:

SELECTED_EDITOR="/usr/bin/vim"

W celu ustawienia schematu kolorów w Vim’ie edytujemy plik /etc/vim/vimrc i dopisujemy poniższą linię po linii set compatible

set compatible
colorscheme peachpuff

powodzenia.