Kategorie
VIM

Vim – hurtowe usuwanie spacji i tabulatorów

W vim’ie możemy w prosty sposób usunąć kilka spacji lub tabulatorów znajdujących się na początku wiersza lub na jego końcu za pomocą znacznika \s wykorzystując opcje zastępowania ciągu znaków innym ciągiem lub pustym stringiem.

:[zakres]s/zastępowane_wyrażenie/zastępujące_wyrażenie/[g][c]

[zakres] – zakres linii oddzielonych przecinkiem, np. 20,30 (linie od 20 do 30), .,30 (od bieżącej linii do linii 30), % (cały plik),

[g] – przełącznik powodujący zastąpienie kilku wystąpień w jednej linii (global),

[c] – potwierdzenie przez użytkownika każdego zastąpienia

 

Usunięcie pierwszego wystąpienia spacji lub tabulatora w wierszu w całym pliku.

:%s/\s

Usunięcie wszystkich wystąpień spacji lub tabulatora w wierszu w całym pliku.

:%s/\s//g

Usunięcie wszystkich wystąpień spacji lub tabulatora w wierszu w całym pliku z potwierdzeniem przez użytkownika.

:%s/\s//gc

Usunięcie wszystkich spacji występujących na końcu wiersza w całym pliku.

:%s/\s\+$

Usunięcie pierwszego wystąpienia spacji lub tabulatora występujących na początku wiersza w całym pliku.

:%s/^\s

Ręcznie możemy usunąć kilka spacji znajdujących się na początku wiersza poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+D w trybie dodawania.