Kategorie
VIM

Polskie znaki VIM – zmiana kodowania pliku

Jeżeli po otwarciu pliku w vim’ie zamiast polskich znaków widzicie dziwne krzaczki, np.

... tworzy po³±czenie z baz± danych ...

może to oznaczać, że otwierany plik ma inne kodowanie niż konsola. Na przykład w konsoli macie ustawione kodowanie utf8, a otwierany plik ma np. kodowanie iso-8859-2. W takiej sytuacji po otwarciu pliku, ale przed dokonaniem jakichkolwiek zmian musimy zmienić sposób wyświetlania pliku w vim’ie odpowiednio do sytuacji poniższymi poleceniami:

dla wyświetlania w utf8

:e ++enc=utf8

dla wyświetlania w iso-8859-2

:e ++enc=iso8859-2

Po takiej zmianie możemy już zapisać plik w odpowiednim do potrzeb kodowaniu.

dla utf8

:w ++enc=utf8

dla iso-8859-2

:w ++enc=iso8859-2

Po zapisaniu pliku w kodowaniu zgodnym z konsolą, przy kolejnym otwarciu pliku vim będzie już prawidłowo wyświetlał polskie znaki.

Dzięki powyższym kombinacjom możemy zapisać plik w innym kodowaniu niż jest wyświetlany w vim’ie.