Kategorie
VIM

Zamiana lub usunięcie znaku końca linii ^M w vim’ie

Aby usunąć DOS’owy znak końca lini ^M widoczny w vim’ie wystarczy wydać w nim poniższe polecenie, które usunie wszystkie znaki ^M (aby wpisać znak końca linii wybieramy kombinacje Ctrl + v później Ctrl + m):

:%s/\r//g

Jeśli chcemy zamienić znak końca linii ^M na np. * wydajemy w vim’ie polecenie

:%s/\r/*/g

możemy też chcieć zatwierdzać każdą zmianę, wtedy wydajemy polecenie:

:%s/\r/*/gc

Usunięcie znaków końca linii ^M można również dokonać poniższą komendą wydaną z wiersza poleceń:

tr -d "\015" < plik_do_zmiany > plik_zmieniony

Konwersji plików z formatu DOS na format Linux możemy dokonać poniższym polecenie:

:e ++ff=dos
:setlocal ff=unix

w drugą stronę z Linux na DOS:

:e ++ff=dos

lub (znak ^V wybieramy wciskając dwukrotnie Ctrl + v)

:%s/\r/^V^M/gc

Oczywiście we wszystkich przypadkach po konwersji należy zapisać plik poleceniem:

:w