Kategorie
Linux Ubuntu VIM

VIM – dodawanie numeru wiersza

W VIM’e mamy możliwość dodania numerów wierszy, przez co kod staje się czytelniejszy i łatwiej jest po nim nawigować. Będąc w trybie visual wystarczy wpisać polecenie:

:set nu

Jeśli chcemy dodać w treści dokumentu na początku każdego wiersza jego numer, wpisujemy w trybie visual poniższe polecenie:

:%s/^/\=line('.')/

Dodatkowo możemy po numerze wiersza dodać spację:

:%s/^/\=line('.').' '/

lub nawias

:%s/^/\=line('.').')'/

Jeśli chcemy zacząć numerację od 0 wpisujemy:

:%s/^/\=-1+line('.').')'/

od 100:

:%s/^/\=99+line('.').')'/

i tak dalej, kombinacji może być wiele.