Kategorie
Linux Ubuntu VIM

Vim – automatyczne wcięcie tekstu

Dużym udogodnieniem podczas pisania kodu jest przenoszenie ręcznego wcięcia tekstu do następnej linijki po wciśnięciu przycisku Enter. Niestety ostatni Vim tego nie potrafi robić domyślnie.
Można go do tego zmusić wpisując w trybie poleceń poniższy tekst:

:set autoindent

po tym zabiegu vim będzie przenosić wcięcia z bieżącej linijki do następnej po wybraniu przycisku Enter.

Jeśli chcemy zmienić domyślną szerokość tabulatora (szerokość 8 spacji) wystarczy wydać w oknie vim’a poniższe polecenie:

:set softtabstop=x

Zamiast x wpisujemy ilość spacji jaką ma mieć tabulator, np. 4 jak poniżej:

:set softtabstop=4

Po tym poleceniu vim będzie zamiast tabulatora wstawiał 4 spacje, jeśli chcemy zmienić szerokość tabulatora bez zamieniania go na spacje wydajemy poniższe polecenie:

:set tabstop=4

Powyższe możemy oczywiście zapisać do pliku konfiguracyjnego vim’a i wtedy zmiany będą obowiązywały na stałe.