Kategorie
Linux Ubuntu

Synchronize system clock to hardware clock

To synchronize system clock to hardware clock in Linux do the following: root@server:/# hwclock -s or to do it parmanently: root@server:/# timedatectl set-local-rtc true To show system clock: root@server:/# date To show hardware clock (RTC – real time clock):

Kategorie
Linux Ubuntu

Serwer czasu NTP w Ubuntu 12.04

Instalacja serwera czas uw Ubuntu: root@server:# apt-get install ntp Program ntpd może w systemie pełnić zarówno funkcję serwera (być wzorcem czasu dla innych maszyn), jak również klienta (synchronizować lokalny zegar z serwerami czasu). Warto po instalacji ntpd usunąć z systemu poprzedni – przestarzały program do synchronizacji czasy ntpdate. root@server:# apt-get remove ntpdate Następnym krokiem jest […]