Kategorie
Wordpress

Worpress – disable all update notifications

W celu zablokowania komunikatów dotyczących aktualizacji WordPressa i jego wtyczek wystarczy dodać poniższy kod do pliku functions.php znajdującego się w katalogu używanego przez Was motywu, np. /wp-content/themes/nazwa_motywu/.

add_action('after_setup_theme','remove_core_updates');
/**
* Usuwanie komunikatu o aktualizacji WP
*
*
*/
function remove_core_updates(){
if(! current_user_can('update_core')){return;}
add_action('init', create_function('$a',"remove_action( 'init', 'wp_version_check' );"),2);
add_filter('pre_option_update_core','__return_null');
add_filter('pre_site_transient_update_core','__return_null');
}

remove_action('load-update-core.php','wp_update_plugins');
/**
* Usuwanie komunikatu o aktualizacji wtyczek WP
*
*
*/
add_filter('pre_site_transient_update_plugins','__return_null');

Kiedy warto to zrobić? Czasami musimy dostosować określone funkcje Wordpresa dla własnych potrzeb, zintegrować go z większym serwisem lub wykorzystać jego silnik do innego projektu. W takim przypadku łatwo sobie wyobrazi co by się stało, gdyby ktoś przez omyłkę jego zaktualizował do najnowszej wersji. Zabezpieczeniem przed taką sytuacją jest właśnie ukrycie możliwości aktualizacji WP jak powyżej.