SSH root access on ubuntu 14.04

Domyślnie w Ubuntu ze względów bezpieczeństwa dostęp dla użytkownika root przez SSH jest zablokowany. W pewnych sytuacjach może być potrzeba odblokowania konta dla dostępu przez SSH.

W tym celu edytujemy plik /etc/ssh/sshd_config i odszukujemy poniższą linijkę:

PermitRootLogin without-password

i zamieniamy ją na: Czytaj dalej SSH root access on ubuntu 14.04

Cron – automatyzacja zadań w linuxie

Edycja pliku cron’a:

root@server:/# crontab -e

Przykłady:

#uruchamianie pliku każdego dnia 1 minutę po każdej godzinie
1 * * * * /home/administrator/services.sh

Przy uruchamianiu plików php, w pierwszej linii uruchamianego pliku należy umieścić poniższą linię:

#!/usr/bin/php -q -c /etc/php5/apache2/php.ini

Uruchamianie zadań w różnych interwałach czasowych (kolejne gwiazdki: minuty, godziny, dni miesiąca, miesiące, dni tygodnia):

#uruchamianie pliku co 5 minut
*/5 * * * * /home/administrator/services.sh
#uruchamianie pliku drugiego dnia miesiąca o godzinie 11:00
0 11 2 * * /home/administrator/services.sh
#uruchamianie pliku w każdy wtorek o godzinie 11:00
0 11 * * 2 /home/administrator/services.sh
#uruchamianie pliku codziennie, co 2 godzinę w 20 minucie
20 */2 * * * /home/administrator/services.sh

Wylistowanie pliku z zadaniami crona:

root@server:/# cronatab -l

Wyłączenie wysyłania na adres email wyniku działania polecenia cron mozna zrealizować poprzez dodanie na końcu polecenia poniższego celu:

>> /dev/null 2>&1

MySQL instalacja pod Ubuntu 12.04

Instalacja serwera MySQL pod Ubuntu jest banalna. W pierwszej kolejności warto jest zaktualizować listę pakietów:

root@server: apt-get update

po aktualizacji wystarczy wpisać w linii poleceń poniższą komendę:

root@server: apt-get install mysql-server

Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o podanie hasła użytkownika root. Zalecam wpisanie silnego hasła, gdyż ten użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich baz danych, które będą ma serwerze.

Po zakończonej instalacji serwer MySQL powinien się uruchomić automatycznie. Możemy to sprawdzić wydają z konsoli polecenie: Czytaj dalej MySQL instalacja pod Ubuntu 12.04