Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

MySQL instalacja pod Ubuntu 12.04

Instalacja serwera MySQL pod Ubuntu jest banalna. W pierwszej kolejności warto jest zaktualizować listę pakietów: root@server: apt-get update po aktualizacji wystarczy wpisać w linii poleceń poniższą komendę: root@server: apt-get install mysql-server Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o podanie hasła użytkownika root. Zalecam wpisanie silnego hasła, gdyż ten użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich baz danych, które […]

Kategorie
MySQL

MySQL INSERT i UPDATE na postawie SELECT

W MySQL można w prosty sposób dodać nowe wiersze do jednej tabeli na podstawie danych wybranych z innej tabeli. Poniżej przykład zapytania, które wstawia do tabela1 w pola pole1_t1, pole2_t1, … wybrane wartości z tabela2 uwzględniając zadany warunek: INSERT INTO `tabela1` (`pole1_t1`,`pole2_t1`,`pole3_t1`,`pole4_t1`,`pole5_t1`) SELECT `pole1_t2`,`pole2_t2`,`pole3_t2`,`pole4_t2`,’dowolna_wartosc’ FROM `tabela2` WHERE `pole1_t2`= ‚2’ LIMIT 2; Nie we wszystkie pola […]

Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

MySQL resetowanie hasła root’a

Poniżej procedura resetowania hasła root’a do baz ydanych MySQL, któa może być stosowana na platformach Windows i Linux. 1. W pierwszej kolejności należy zatrzymać serwer MySQL: root@server: service mysql stop 2. Uruchamiamy server mysql z poniższymi opcjami: root@server: mysqld –skip-grant-tables –skip-networking & W związku z tym, iż powyższe polecenie daje możliwość połączenia do serwera każdemu […]