Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

MySQL instalacja pod Ubuntu 12.04

Instalacja serwera MySQL pod Ubuntu jest banalna. W pierwszej kolejności warto jest zaktualizować listę pakietów:

root@server: apt-get update

po aktualizacji wystarczy wpisać w linii poleceń poniższą komendę:

root@server: apt-get install mysql-server

Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o podanie hasła użytkownika root. Zalecam wpisanie silnego hasła, gdyż ten użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich baz danych, które będą ma serwerze.

Po zakończonej instalacji serwer MySQL powinien się uruchomić automatycznie. Możemy to sprawdzić wydają z konsoli polecenie:

root@server: netstat -tap | grep mysql

Wynik powyższej komendy powinien być podobny do poniższego:

tcp        0      0  localhost:mysql         *:*                     LISTEN      28404/mysqld

Jeżeli powyższe polecenie nie zwróci nic, oznacza to że serwer nie jest uruchomiony. Możemy go ręcznie uruchomić wydają z wiersza poleceń komendę:

root@server: /etc/init.d/mysql start

Podstawowe parametry konfiguracyjne takie jak: port, na którym działa serwer, interfejsy sieciowe, na których nasłuchuje MySQL, miejsce przechowywania plików baz danych, itp.  możemy zmieniać edytując plik /etc/mysql/my.cnf.

Jeśli chcemy mieć możliwość podłączenia do serwera MySQL z innych komputerów w sieci, musimy edytować powyższy plik i zmienić wartość bind-address z 127.0.0.1 na adres IP karty sieciowe naszego serwera, np.

bind-address          = 192.168.1.1

Po każdej zmianie pliku konfiguracyjnego należy zrestartować serwer:

root@server: /etc/init.d/mysql restart

Dokumentację do serwera MySQL możemy zainstalować poniższym poleceniem:

root@server: apt-get install mysql-doc-5.0

Wszystkie powyższe polecenia należy wykonywać po zalogowaniu się jako root lub z konta zwykłego użytkownika dodawać przed każdym poleceniem sudo.