Kategorie
Linux Ubuntu

SMART status w konsoli Ubuntu

Z konsoli możemy odczytać parametry SMART dysku poniższym poleceniem:

root@server:/# smartctl -i /dev/sda

powyższe wyświetli status dla pierwszego dysku SATA, dla drugiego zamiast sda należy użyć sdb.

Jeśli chcemy poznać wszystkie dostępne informacje wpisujemy w konsoli:

root@server:/# smartctl --all /dev/sda
Najważniejsze parametry będą w podobnej tabeli do poniższej:
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   113   093   006    Pre-fail  Always       -       55265791
  3 Spin_Up_Time            0x0003   094   094   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       339
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   099   099   036    Pre-fail  Always       -       52
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   084   060   030    Pre-fail  Always       -       9114224572
  9 Power_On_Hours          0x0032   070   070   000    Old_age   Always       -       26496
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       381
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   063   046   045    Old_age   Always       -       37 (Min/Max 37/38)
194 Temperature_Celsius     0x0022   037   054   000    Old_age   Always       -       37 (0 15 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   076   048   000    Old_age   Always       -       180860773
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
202 Data_Address_Mark_Errs  0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0

Jeśli nie mamy zainstalowanego powyższego programu wydajemy polecenie:

root@server:/# apt-get install smartmontools

Pomoc na temat opcji programu możemy uzyskać poprzez wpisanie:

root@server:/# smartctl --help

Interpretacja otrzymanych wyników w oddzielnym artykule.