Kategorie
Linux Ubuntu

Brakujące klucze GPG w repozytoriach Ubuntu

Zdarza się, że podczas aktualizowania repozytoriów ukaże nam się komunikat typu:

Błąd GPG: http://mirrors.dotsrc.org natty-getdeb Release: \
Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu \
braku klucza publicznego: NO_PUBKEY A8A515F046D7E7CF

aby to naprawić wydajemy z konsoli jako root poniższą komendę:

apt-get update 2 > /tmp/keymissing; for key in $(grep "NO_PUBKEY" /tmp/keymissing |sed "s/.*NO_PUBKEY //"); do echo -e "nProcessing key: $key"; gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv $key && sudo gpg --export --armor $key | apt-key add -; done

potem usuwamy plik keymissing:

rm /tmp/keymissing

Po tych operacjach nie powinno być problemu z kluczami