Kategorie
Windows 7

Hasło administratora w Windows 7

W Windows 7 można zmienić sposób logowania ze standardowego na bardziej bezpieczny, który jest zalecany w komputerach podpiętych do domeny. Po zmianie poniższych ustawień, na ekranie logowania będzie konieczne naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Delete i wpisanie nazwy użytkownika i hasła, zamiast standardowego klikania na obrazek konta. Uruchamiamy wiersz poleceń jako administrator i wpisujemy

netplwiz

lub

control userpasswords2

w oknie, które się otworzy przechodzimy na zakładkę zaawansowane i zaznaczamy opcje Żądaj od użytkownika naciśnięcia klawiszy Ctrl + Alt + Delete na dole okna w części Bezpieczne logowanie.

 

Mamy również możliwości ukrywania konta danego użytkownika, aby nie pojawiało się na standardowym ekranie logowania. Aby to wykonać, uruchamiamy wiersz poleceń jako administrator i wpisujemy

net user nazwa_usera /active:no

gdzie nazwa_użytkownika to nazwa konta, które chcemy ukryć, np. administrator. Jeśli mamy jakieś konto ukryte i chcemy, żeby było widoczne na ekranie logowania to wykonujemy poniższe polecenie z wiersza poleceń uruchomionego jako administrator

net user nazwa_usera /active:yes

Pokazywanie i ukrywanie konta administratora możemy również wykonać za pomocą przystawki Zasady zabezpieczeń lokalnych, którą wywołujemy z linii komend za pomocą polecenia:

secpol.msc

Kolejno wybieramy Zasady lokalne -> Opcje zabezpieczeń i odszukujemy na liście wpis: Konta: Stan konta administratora, klikamy na wpisie dwa razy myszką i ustawiamy opcje w zależności od potrzeb.

 

Utworzenie hasła dla konta administratora możemy wykonać poleceniem

net user administrator nowe_hasło

gdzie zamiast nowe_hasło wpisujemy hasło, które ma być przypisane do konta administratora.

Zmiana hasła dla konta administratora możemy wykonać poleceniem

net user administrator *

Pojawi się monit:

Wpisz hasło dla użytkowika –> wpisujemy nowe hasło
Wpisz hasło ponownie w celu potwierdzenia –> wpisujemy to samo

Wyświetlenie wszystkich użytkowników z konsoli:

net user

Wywołanie okna Uruchamianie możemy również wykonać poprzez naciśniecie kombinacji klawiszy znak windows + R

cdn.