Kategorie
Linux Ubuntu

Log systemowy wyświetlany w konsoli | Ubuntu

W celu debugowania błędów systemowych możemy wyświetlać w czasie rzeczywistym log systemowy bezpośrednio w konsoli. Wystarczy wydać polecenie:

tail -f /var/log/syslog

wyświetlanie logów możemy zakończyć poprzez naciśnięcie CTRL+C.