Kategorie
Windows 7

Windows 7 połączenie o określonej nazwie już istnieje

Podczas zmiany nazwy połączenia sieciowego może pojawić się poniższy komunikat:

Nie można zmienić nazwy połączenia.
Połączenie o określonej nazwie już istnieje.

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Wpisz poniższy ciąg i naciśnij klawisz ENTER.

C:\ set devmgr_show_nonpresent_devices=1

Wpisz kolejny ciąg, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

C:\ Start DEVMGMT.MSC

Kliknij menu Widok, a następnie kliknij polecenie Pokaż ukryte urządzenia.
Rozwiń drzewo Karty sieciowe.
Kliknij prawym przyciskiem myszy zacienioną kartę sieciową, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

Po tych zabiegach można zmienić nazwę połączenia sieciowego, na tą której wcześniej system nie przyjmował.