Kategorie
Linux Ubuntu VirtualBox

Zwiększenie rozdzielczości ekranu w Ubuntu na VirtualBox’ie

VirtualBox Oracla wspiera różne rodzaje systemów operacyjnych Linux w tym Ubuntu. Po zainstalowaniu Ubuntu (testowane na 11.10) domyślna rozdzielczość jest ustawiona na 1024 x 768 i nie ma możliwości jej zmiany, ani z poziomu VirtualBox’a ani w ustawieniach Ubuntu. Za pomocą narzędzia VirtualBox Guest Additionsz najdującego się w repozytoriach Ubuntu można zmieniać dynamicznie rozdzielczość podczas skalowania okna maszyny wirtualnej, udostępniać schowek hostowi oraz przesyłać pomiędzy hostem i maszyną wirtualną pliki oraz katalogi. W celu zainstalowania narzędzia VirtualBox Guest Additionsz wystarczy wydać z konsoli polecenie:

sudo apt-get install virtualbox-guest-dkms

Powyższe polecenie wydajemy oczywiście z konsoli gościa VirtualBox’a jakim w naszym przypadku jest Ubuntu. Po ponownym uruchomieniu systemu gościa będziemy mieli możliwość zmiany rozdzielczości ekranu, współdzielenia schowka oraz udostępniania plików i katalogów.