Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

MySQL – zmiana hasła root’a

W celu zmiany hasła root’a do bazy danych MySQL z linii komend linux’a wydajemy poniższe polecenie: root@server: mysqladmin -u root -p’starehasło’ password nowehasło wpisując odpowiednio zamiast „starehasło” obecne hasło root’a, a zamiast „nowehasło” hasło, które ma obowiązywać. Jeżeli nigdy nie ustawialiście hasła dla użytkownika root do bazy danych MySQL i możecie się do niej zalogować […]