Kategorie
Linux Ubuntu MySQL

MySQL resetowanie hasła root’a

Poniżej procedura resetowania hasła root’a do baz ydanych MySQL, któa może być stosowana na platformach Windows i Linux. 1. W pierwszej kolejności należy zatrzymać serwer MySQL: root@server: service mysql stop 2. Uruchamiamy server mysql z poniższymi opcjami: root@server: mysqld –skip-grant-tables –skip-networking & W związku z tym, iż powyższe polecenie daje możliwość połączenia do serwera każdemu […]