Kategorie
Raid

3Ware SMART data

Poniżej jak odczytać parametry SMART dysków podłączonych do poszczególnych portów kontrolera 3Ware.

Parametry SMART dysku podłączonego do pierwszego portu kontrolera 3Ware:

root@server:/# smartctl -a -d 3ware,0 /dev/twl0 | egrep '^ {0,2}[[:digit:]]{1,3}'

Parametry SMART dysku podłączonego do drugiego portu kontrolera 3Ware:

root@server:/# smartctl -a -d 3ware,1 /dev/twl0 | egrep '^ {0,2}[[:digit:]]{1,3}'

 

Parametry SMART dysku podłączonego do trzeciego portu kontrolera 3Ware:

root@server:/# smartctl -a -d 3ware,2 /dev/twl0 | egrep '^ {0,2}[[:digit:]]{1,3}'

 

Parametry SMART dysku podłączonego do czwartego portu kontrolera 3Ware:

root@server:/# smartctl -a -d 3ware,3 /dev/twl0 | egrep '^ {0,2}[[:digit:]]{1,3}'