Kategorie
MySQL

MySQL – kopia tabeli, klonowanie tabel

Kopię tabeli „tabela_1” możemy utworzyć za pomocą poniższego polecenia:

mysql> CREATE TABLE tabela_2 LIKE tabela_1;

Kopiowanie danych z tabeli „tabela_1” do tabeli „tabela_2” wykonujemy poniższym poleceniem:

mysql> INSERT INTO tabela_2 SELECT * FROM tabela_1;

Tabela „tabela_1” została sklonowana.