Zarządzanie hodowlą zwierząt

ZOOTECHNIK 2007 jest przystosowany do wymagań wszystkich gospodarstw prowadzących hodowle bydła mlecznego i mięsnego. Stada obsługiwane programem mogą liczyć od kilku pojedynczych aż do wielu tysięcy sztuk zwierząt.

Innowacyjnym rozwiązaniem, nie spotykanym w konkurencyjnych produktach a oferowanym
w ZOOTECHNIKU 2007, jest graficzny plan gospodarstwa. Ułatwia on gospodarowanie wszystkimi informacjami, przyśpieszając jednocześnie pracę. Zwierzęta rozmieszczone są na planie w poszczególnych obiektach hodowlanych. Umożliwia to wygodną i bardziej intuicyjną pracę z programem.

Przykładowy obraz

ZOOTECHNIK 2007 to doskonałe narzędzie pozwalające m.in. na:

  • rejestrację pomiarów mleka i wagi oraz danych zdrowotnych i płodnościowych,
  • szybkie generowanie dokumentów hodowlanych zgodnych z obowiązującymi wzorami,
  • prowadzenie elektronicznej księgi hodowlanej,
  • tworzenie selekcji, zestawień, analiz i wykresów.
  • uzyskanie szczegółowych informacji o rentowności pojedynczej sztuki bydła lub całego stada,
  • automatyczne przypominanie o kluczowych terminach,

wygodne zarządzanie wieloma stadami.