OFERTA WA-PRO

Firma WA-PRO jest jednym z czołowych producentów oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim. Liczba sprzedanych licencji przekroczyła 150 tys.

Oferujemy rozwiązania informatyczne dla różnej wielkości firm, o zróżnicowanej skali potrzeb. Nasza oferta pogrupowana jest w pięć linii: WA-PRO START, WA-PRO BIZNES, WA-PRO PRESTIŻ, WA-PRO BIURO i WA-PRO MOBILE różniących się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów oraz ich funkcjonalnością, przy czym zasadniczo każda kolejna linia zawiera w sobie funkcjonalność poprzedniej.

WA-PRO START

Zestaw prostych aplikacji przeznaczony dla początkującej, małej firmy usługowo-handlowej. Każda z aplikacji umożliwia pracę wyłącznie na pojedynczym stanowisku. Uruchomienie oraz poznanie obsługi oprogramowania nie stwarza problemów również niedoświadczonym użytkownikom komputerów.

W skład linii wchodzą trzy aplikacje wymieniające ze sobą dane księgowe. Moduł Sprzedaż i magazyn – WF-Mag zawiera funkcjonalność modułu Fakturowanie – WF-Fakturka, dlatego można je stosować zamiennie. Ponadto moduły Sprzedaż i magazyn oraz Księga podatkowa i ryczałt – WF-KaPeR korzystają ze wspólnej bazy danych, współdzieląc ze sobą kartoteki kontrahentów, pracowników, banków i kursów walut.

WA-PRO BIZNES

Linia produktów przeznaczona dla rozwijających się firm, zatrudniających kilku i więcej pracowników. Zawiera moduły funkcjonalne dedykowane różnym działom firmy, znakomicie wspierając i koordynując codzienną działalność całej organizacji. Umożliwia współpracę wielu użytkowników w ramach sieci komputerowej.

Linia obejmuje komplet aplikacji współpracujących ze sobą w zakresie współdzielenia i wymiany danych: Sprzedaż i magazyn – WF-Mag, Księga podatkowa i ryczałt – WF-KaPeR, Finanse i księgowość – WF-FaKir, Ewidencja środków trwałych i amortyzacji – WF-bEST, Kadry i płace – WF-GANG. Współpraca może odbywać się on-line w ramach jednej sieci komputerowej oraz off-line na zasadzie eksportu danych do oddziału firmy lub biura rachunkowego. Instalacja aplikacji na wspólnej bazie danych zapewnia współdzielenie takich zasobów jak: plan kont, kartoteki kontrahentów, pracowników, środków trwałych, urzędów, banków i kursów walut.

Moduł Księga podatkowa i ryczałt jest oczywiście stosowany zamiennie z modułem Finanse i Księgowość, w zależności od obowiązującego w firmie systemu księgowości. Ponadto zawiera w sobie uproszczone moduły środków trwałych oraz kadrowo-płacowy, które znakomicie zaspokajają potrzeby małych podmiotów w tym zakresie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zastąpić je w pełni funkcjonalnymi modułami Ewidencja środków trwałych i amortyzacji oraz Kadry i płace.

WA-PRO PRESTIŻ

Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów. Znakomicie automatyzuje codzienną pracę nawet złożonej organizacji. Wspiera również menedżerów w podejmowaniu decyzji, udostępniając nowoczesne metody wielowymiarowej analizy danych. Umożliwia pracę w sieci lokalnej jak i przez Internet.

Mocną stroną linii PRESTIŻ jest zastosowanie środowiska raportującego Crystal Reports, które daje użytkownikowi możliwość samodzielnego budowania wielowymiarowych, hierarchicznych raportów w postaci tabelarycznej lub graficznej.

Programy linii WA-PRO PRESTIŻ to: Sprzedaż i magazyn – WF-Mag, Ewidencja środków trwałych i amortyzacji – WF-bEST oraz w przygotowaniu: Finanse i księgowość – WF-FaKir i Kadry i płace – WF-GANG.