Ranczo jest programem wspomagającym zarządzanie hodowlą bydła. Jest on użytecznym narzędziem dla rolników posiadających średnie i duże stada bydła, gdzie ilość informacji związanych z hodowlą oraz nakład pracy administracyjnej jest zbyt duży, aby efektywnie zarządzać nimi za pomocą kartki i ołówka.

Program jest także przydatny dla osób zajmujących się handlem i obrotem bydłem.
Sprzedajemy program również dla grup producentów.

Celem systemu Ranczo jest wspomaganie hodowcy w prowadzeniu dokumentacji stada bydła w zakresie wymagań przepisów prawa oraz prowadzenie bazy danych stada i zapewnienie dostępności do wszystkich danych na temat posiadanych zwierząt.

Dokumenty generowane przez program zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń owiec lub kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268) i uwzględniają późniejsze rozporządzenia Prezesa ARiMR

Oprogramowanie Ranczo realizuje następujące funkcje:

 • Komputerowe prowadzenie księgi rejestracji bydła
 • Selekcja sztuk, przeglądanie i sortowanie danych
 • Drukowanie kart wsadowych do księgi rejestracji bydła lub całej księgi
 • Drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i sprawozdawczych przeznaczonych dla ARiMR
 • Prowadzenie notatek dotyczących każdej sztuki
 • Drukowanie raportów i zestawień
 • Zliczanie obrotu stada
 • Zabezpieczenie danych w bazie przed utratą lub uszkodzeniem
 • Dokumenty dla ARiMR, które wypełnia i drukuje system Ranczo:
 • Księga rejestracji bydła
 • Zgłoszenie bydła do rejestru
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła do stada
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła ze stada
 • Zgłoszenie padnięcia bydła
 • Zamówienie duplikatów kolczyków
 • Wniosek o duplikat paszportu
 • Zamówienie kolczyków
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów
 • Raporty, które tworzy i drukuje system Ranczo:
 • Obrót stada
 • Zestawienie sztuk wg selekcji
 • Zestawienie sztuk wg pochodzenia
 • Statystyka sztuk wg kategorii
 • Notatki

Zalety programu:

 • Ułatwienie zarządzanie stadem poprzez wygodny i szybki dostęp do informacji o zwierzętach – istnieje możliwość przeszukiwania bazy wszystkich zwierząt właściciela (obecnych w stadzie i już ubyłych), wyboru zwierząt wg określonych kryteriów, sortowania danych itp.
 • Generowanie raportów dla grup zwierząt wybranych wg zadanych kryteriów
 • Możliwość prowadzenia wielu stad oraz zarządzanie przemieszczeniami pomiędzy stadami jednego właściciela
 • Odciążenie właściciela od żmudnego wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i sprawozdawczych – wszystkie dokumenty, w tym np. zgłoszenia do rejestru, zgłoszenia przemieszczenia itp., są drukowane przez program na podstawie informacji zgromadzonych w bazie. Właściciel już nie będzie musiał mozolnie wypełniać formularzy przy każdorazowym zgłoszeniu
 • Wyeliminowanie możliwości pomyłek w dokumentach – eliminuje błąd ludzki przy wypełnianiu formularzy
 • Spełnienie wymagań przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji stada bydła – dokumenty drukowane przez program są zgodne z Zarządzeniem 22/2005 Prezesa ARiMR z dnia 15 lipca 2005
 • Wyznaczanie na bieżąco kategorii dla każdej sztuki na bieżący dzień na podstawie dat i płci.
 • Wyliczanie i drukowanie kompletnego obrotu stada dla zadanego okresu, wraz z przeliczaniem na sztuki duże oraz wyliczaniem średnich cen
 • Prostota i ergonomiczność – tworząc program staraliśmy się zapewnić jego maksymalną przyjazność i prostotę obsługi tak, aby użytkownik nie miał najmniejszych problemów z wykorzystaniem jego funkcji

Zadzwoń i zapytaj o program do zarządzania stadem bydła.
Do pobrania i testów jest już najnowsza wersja! 2018-08-30
25 633 66 74
22 122 13 55