HotSpot – publiczny dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Umożliwia on posiadaczom komputerów (laptopów, palmtopów, stacjonarnych) wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową podłączenie się i dostęp do Internetu.

HotSpot znajduje się w centrum Siedlec na ulicy Armii Krajowej 12. Swym zasięgiem obejmuje przyległe ulice oraz sąsiadujące osiedla w promieniu 4 km.

Dzięki dużej funkcjonalności punktu dostępu do Internetu HotSpot możemy Państwu zaoferować:

Dostęp godzinowy: 1 godz, 5 godzin, 10 godzin, itd. W zależności od potrzeb możecie Państwo wykorzystać wykupiony wcześniej czas, 1-10h przez miesiąc 20- 100h aż przez 3 miesiące od momentu pierwszego zalogowania.

Dostęp czasowy: 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, itd. Wybieracie sobie Państwo ilość miesięcy przez jakie chcecie korzystać z Internetu, a w zamian otrzymujecie stały, nielimitowany dostęp przez wybrany wcześniej czas, bez żadnych umów i zobowiązań.

Dostęp abonamentowy: w zamian za miesięczny abonament otrzymujecie Państwo stały, nielimitowany dostęp do Internetu na okres obowiązywania zawartej umowy. Jest to najtańszy sposób dostępu do Internetu, gdyż możecie Państwo korzystać z ofert promocyjnych zawierających umowę na czas określony. Bliższe informacje znajdziecie Państwo pod zakładką Promocje