Kategorie
Bez kategorii

Strona kubki-reklamowe24.pl

Migracja bazy danych. W katalogu głównym aplikacji z konsoli wydać polecenie: root@server:/var/www/kubki-reklamowe24.pl# php bin/console doctrine:migrations:migrate