TechMedia Reklama 2012
 
Ranczo

 Ranczo jest programem wspomagającym zarządzanie hodowlą bydła. Jest on użytecznym narzędziem dla rolników posiadających średnie i duże stada bydła, gdzie ilość informacji związanych z hodowlą oraz nakład pracy administracyjnej jest zbyt duży, aby efektywnie zarządzać nimi za pomocą kartki i ołówka.

Program jest także przydatny dla osób zajmujących się handlem i obrotem bydłem.

Celem systemu Ranczo jest wspomaganie hodowcy w prowadzeniu dokumentacji stada bydła w zakresie wymagań przepisów prawa oraz prowadzenie bazy danych stada i zapewnienie dostępności do wszystkich danych na temat posiadanych zwierząt.

Dokumenty generowane przez program zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń owiec lub kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268) i uwzględniają poźniejsze rozporządzenia Prezesa ARiMR

Funkcje programu

Przykładowy obraz Oprogramowanie Ranczo realizuje następujące funkcje:

Przykładowy obraz Komputerowe prowadzenie księgi rejestracji bydła

Przykładowy obraz Selekcja sztuk, przeglądanie i sortowanie danych

Przykładowy obraz Drukowanie kart wsadowych do księgi rejestracji bydła lub całej księgi

Przykładowy obraz Drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i sprawozdawczych przeznaczonych dla ARiMR

Przykładowy obraz Prowadzenie notatek dotyczących każdej sztuki

Przykładowy obraz Drukowanie raportów i zestawień

Przykładowy obraz Wyliczanie obrotu stada

Przykładowy obraz Zabezpieczenie danych w bazie przed utratą lub uszkodzeniem

 

Przykładowy obraz Dokumenty dla ARiMR, które wypełnia i drukuje system Ranczo:

Przykładowy obraz Księga rejestracji bydła

Przykładowy obraz Zgłoszenie bydła do rejestru

Przykładowy obraz Zgłoszenie przemieszczenia bydła do stada

Przykładowy obraz Zgłoszenie przemieszczenia bydła ze stada

Przykładowy obrazZgłoszenie padnięcia bydła

Przykładowy obrazZamówienie duplikatów kolczyków

Przykładowy obrazWniosek o duplikat paszportu

Przykładowy obrazZamówienie kolczyków

Przykładowy obrazWniosek o przydzielenie puli numerów

Przykładowy obraz Raporty, które tworzy i drukuje system Ranczo:

Przykładowy obrazObrót stada

Przykładowy obrazZestawienie sztuk wg selekcji

Przykładowy obrazZestawienie sztuk wg pochodzenia

Przykładowy obrazStatystyka sztuk wg kategorii

Przykładowy obrazNotatki

  

Zalety programu