TechMedia Reklama 2012
 
Korzyści Współpracy

 

 

 

Dlaczego warto zdecydować się na nasze usługi ?

 


nasza firma etatowy pracownik firmy
gwarancja stałego dostęp do fachowej pomocy może udać się na zwolnienie lekarskie
niski poziom kosztów obsługi (stały abonament miesięczny) wysokie koszty zatrudnienia specjalisty
dostęp do najnowszych technologii konieczność regularnych szkoleń związana z podnoszeniem kwalifikacji
brak problemu z tytułu świadczeń socjalnych dla pracowników przerwy urlopowe i inne świadczenia socjalne dla pracowników
dostęp do grupy specjalistów z różnych dziedzin informatycznych  wąska specjalizacja ograniczjąca dostęp do wiedzy z wybranych zagadnień
zabezpieczenie przed odejściem z pracy przeszkolonego pracownika problem znalezienia  i wykwalifikowania następcy w przypadku rezygnacji z pracy
konsulting zawarty w cenie usługi brak gwarancji doboru optymalnych rozwiązań IT dopasowanych do potrzeb biznesu 
niskie koszty rozwiązania zawartej umowy duże koszty rozwiązania umowy o pracę
dowolny okres wypowiedzenia umowy konieczność zachowania okresu wypowiedzenia umowy o pracę (Kodeks Pracy)
gwarancja poufności przetwarzanych danych (regulowana prawnie)
niebezpieczeństwo wypływu ważnych informacji wew. w przypadku utraty pracownika.
optymalizacja parametrów i związanych z nimi kosztów zewnętrznych (łącza, aktualizacje sprzętu, licencje etc.)
brak doświadczenia oraz powiązań handlowych uniemożliwia uzyskanie najkorzystniejszych warunków na rynku