TechMedia Reklama 2012
 
Agronom 2007

 

Zarządzanie produkcją roślinną

AGRONOM 2007 jest przystosowany do wymagań wszystkich gospodarstw rolnych – od kilkuhektarowych aż po wieloobiektowe, o powierzchniach wyrażanych w tysiącach hektarów.

Cechą charakterystyczną programu jest zarządzanie gospodarstwem z widoku mapy. Do programu można wczytać papierową mapę ewidencyjną (skanowaną) lub ortofotomapę i na podkładzie tej mapy obrysować kształty pól. Można także dokonać importu pomiarów GPS – z już posiadanych plików SHP
lub wykonanych za pomocą programu AgroPomiarGPS.

          Wybrany obraz

AGRONOM 2007 to narzędzie doskonałe przede wszystkim do:

Dzięki AGRONOMOWI 2007 uzyskasz szybko szczegółowe informacje np. o: