TechMedia Reklama 2012
 
Zootechnik 2007 Bydło

 

Zarządzanie hodowlą zwierząt

ZOOTECHNIK 2007 jest przystosowany do wymagań wszystkich gospodarstw prowadzących hodowle bydła mlecznego i mięsnego. Stada obsługiwane programem mogą liczyć od kilku pojedynczych aż do wielu tysięcy sztuk zwierząt.

 Przykładowy obraz

Innowacyjnym rozwiązaniem, nie spotykanym w konkurencyjnych produktach a oferowanym
w ZOOTECHNIKU 2007, jest graficzny plan gospodarstwa. Ułatwia on gospodarowanie wszystkimi informacjami, przyśpieszając jednocześnie pracę. Zwierzęta rozmieszczone są na planie w poszczególnych obiektach hodowlanych. Umożliwia to wygodną i bardziej intuicyjną pracę z programem.

ZOOTECHNIK 2007 to doskonałe narzędzie pozwalające m.in. na:

wygodne zarządzanie wieloma stadami.